PSYCHOTERAPIA

.

Psychoterapia psychodynamiczna jest to metoda zbudowana na dorobku współczesnej psychiatrii oraz teorii psychoanalitycznych. Praca z pacjentem poprzez dialog terapeutyczny daje niepowtarzalny materiał do analizy, w wyniku której zachodzi zmiana we wnętrzu człowieka.

Z psychoterapii w nurcie psychodynamicznym mogą skorzystać praktycznie wszyscy, którzy potrzebują pomocy psychologicznej. 
Pomagam osobom, które cierpią z powodu:
  • zaburzeń depresyjnych
  • zaburzeń lękowych (fobie, napady paniki, itp.)
  • trudności seksualnych
  • bezsenności lub koszmarów sennych
  • zaburzeń osobowości ( borderline, zaburzenia narcystyczne)
  • zaburzeń jedzenia (bulimia, anoreksja)
A także osobom, które po prostu odczuwają falowe lub długotrwałe poczucie kryzysu czy cierpienia w życiu i mają w sobie pragnienie zmiany tego stanu.  
Pracuję także z młodzieżą i dziećmi. Rodzicu, jeśli czujesz, że coś niepokojącego dzieje się z Twoim dzieckiem porozmawiaj z psychoterapeutą.

Psychoterapia rozpoczyna się od kilku (zwykle od 3 do 5 ) spotkań konsultacyjnych, podczas których zakreśla się obszar pracy i kwalifikuje pacjenta do terapii. Następnie wspólnie ustala się kontrakt terapeutyczny i rozpoczyna się właściwa psychoterapia.

Zapisz

Zapisz